समृद्धी महामार्ग नकाशा अहमदनगर

समृद्धी महामार्ग माहिती Samruddhi Highway Information in Marathi

समृद्धी महामार्ग माहिती मुंबई ते नागपूर महामार्ग तयार करण्यात आलेला आहे या महामार्ग ला समृद्धी महामार्ग असे देखील नाव दिलेले आहे. आज आपण समृद्धी महामार्ग माहिती जाणून घेणार आहोत. मुंबई ते नागपूर हा 710 किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात आलेला आहे. समृद्धी महामार्ग हा दहा जिल्हा मधून जात आहे तसेच समृद्धी महामार्ग 26 तालुक्यांमधून देखील […]

Scroll to top